Poznaj DZIEWCZYNĘ Z Twojej Okolicy!
Tysiące Ofert Czekają! SPRAWDŹ!

Regulamin
Usługi CHAT SMS Randki, Chat, SMS Chat, Anonse Towarzyskie§ 1
Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce towarzysko - rozrywkowej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej Usługą).
 2. Administratorem i Operatorem serwisu jest Scenic Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-722), ul. Podchorążych 73 lok. 33 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
 4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.§ 2
Korzystanie z Usługi 1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na numer 71806 o treści TWZ.tu wpisz imię osoby. np.TWZ.KAROLINA w odpowiedzi otrzymuje pytanie zachęcające do rozmowy towarzyskiej,
 2. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
 6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.
 7. Organizator zastrzega sobie,iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na ateriałach reklamowych sms chat są całkowite fikcyjne,i nie mają swego odpowiednika w rzeczywistości.
 8. Organizator zastrzega także prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepsiów prawa
 10. Uczestnicy serwisu poprzez fakt wysłania sms-ów zamawiających usługi dostępne w zakresie serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora serwisu ich danych (numerów telefonów ) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy serwisu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) - Scenic Group Sp. z o.o. Uczestnik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego, z którego został wysłany sms , w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Scenic Group Sp. z o.o. oraz w celach promocyjno - reklamowych. Jeżeli uczestnik żąda wykreślenia / zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres dane@ebill.pl Powyższe postanowienie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2003 roku. Uczestnicy serwisu poprzez fakt przystąpienia do zabawy (zamówienia serwisu) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora serwisu ich danych osobowych (numerów telefonów) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu.§3
Postanowienia końcowe 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS na numer 71806, przeznaczony do korzystania z Usługi wynosi 1 zł netto, 1.23 zł brutto.
 3. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 4. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres kontakt@laskinachacie.pl
 5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • 2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • 3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • 4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  • 5) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej randki.chatdziewczyny.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 8. Reklamacje dotyczące Usługi SMS należy przesyłać mailowo na adres kontakt@randki.chatdziewczyny.pl
 9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi SMS będą załatwiane w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
   
START : MAPA POLSKI : PROGRAM PARTNERSKI : REGULAMIN : KONTAKT
płatności sms


design & hosting: polskichat.pl

FILMY EROTYCZNE | RANDKI, ANONSE | Wróżby, Wróżki | Chat SMS, RandkiFLIRT, ANONSE TOWARZYSKIE, OGŁOSZENIA TOWARZYSKIE | Katalog stron erotycznych | Strony Erotyczne Katalog | Wymiana linkami